چسب UV مخصوص شیشه و کاربرد آن

چسب UV مخصوص شیشه و کاربرد آن

به طور خلاصه؛ چسب UV نوعی چسب است که برای چسبیدن به واکنش فتوشیمیایی نیاز دارد. از نظر فنی چسب UV پلیمری است که برای چسباندن دو قطعه شیشه به تابش اشعه ماورا بنفش نیاز دارد. و در نتیجه ساختار جامد تری در سطح مولکول ایجاد می کند.

چسب UV مخصوص شیشه

چسب UV مخصوص شیشه

هنگامی که در معرض نور ماورا بنفش قرار می گیرند؛ اجزای چسب UV بر انرژی فعال سازی مورد نیاز برای اتصال متقابل از ذرات فوتون غلبه می کنند.در بازار این گونه چسب ها در اشکال مختلف عرضه می شوند.

جهت اتصال دو تکه شیشه به یکدیگر و یا بستن ترَک شیشه مقداری از چسب را در محل ریخته و با اشعه ماورا بنفش در حدود پنج ثانیه تابش می دهیم؛ عمل گیرایی چسب بلافاصله فعال و خشک می شود. چسب UV کاربرد راحت دارد و جهت اتصال شیشه به شیشه و نیز شیشه به آهن در بازار یافت می شوند.

adminseoten
ارسال دیدگاه