آپارات کردن کابل های برق

آپارات کردن کابل های برق

آپارات کردن کابل های برق به این معنا است که سر سیم های برق را به هم متصل کرده

و اتصال به گونه ای باشد که در محیط های بارانی و مرطوب و یا در چاه آب و یا در مسیر آب اتصال برق رخ ندهد

نحوه آپارات کابل:

در ابتدا هر 2 سر رشته سیم را به اندازه حدود 3 سانتی متر لخت می کنیم

سر سیم ها را تمیز کرده به  طوری که چیزی روی آن ها نباشد و چسبیده نباشد

سپس سر سیم های همرنگ را متصل کرده و به هم چسبانده

و در حدود 5 سانت از چسب آپارات را جدا می کنیم

و دور سیم های گره زده پیچ می دهیم ، به گونه ای که آپارات باید طوری باشد که 3 سانت از هر سمت بر روی سیم ها آپارات بشود

توجه کنید زمانی که آپارات را دور سیم ها به صورت مارپیچ می پیچانید باید آپارات ها از روی لایه قبلی به لایه بعدی بروند تا آب بندی کامل شود

آپارات کردن کابل های برق

در مرحله بعد حدود 10 سانت چسب برق مرغوب به دور آپارات ها بپیچانید

سپس هرتعداد سیم برق که هست را با چسب برق مرغوب مرتب می  کنیم

و توسط چسب آپارات شروع به چرخاندن کابل می کنیم که صاف و یکدست شود

در کابل ها و سیم های با ولتاژ AC ، سه یا چهار مرتبه آپارات انجام دهید

و توجه کنید که به صورت رفت و برگشتی به روی سیم ها انجام شود

و در مورد DC  یک یا دو بار انجام داده و رفت و برگشت تکرار شود

(چسب آپارات باید از قسمتی که سیم بدون روکش می باشد 8 سانتی متر به روی سیم ادامه داشته باشد )

بعد از این مرحله باید با چسب برق که مرغوب باشد یعنی کشسانی خوبی داشته باشد روی نوار کابل محکم پیچیده شود

به طوری که رنگ چسب برق کمی بیرنگ شود

(در اثر باز کردن چسب برق و کشسانی زیاد ،نوار کمرنگ شود)

نکته:

توجه کنید موقعی که چسب برق را بر روی کابل آپارات می پیمانید چروک ایجاد نشود و مرتب و یکدست باشد

چسب برق حدود 10 سانتی متر از قسمت سیم بدون روکش باید ادامه داشته باشد ،به صورتی که طول آپارات مطمئن حدود 30 سانت باشد

adminseoten
ارسال دیدگاه